Neasden Gaels Club Notes 12th March13-03-2018


Neasden Gaels held a well attended AGM in O'Sullivan's Bar, Radlett, recently. The outgoing committee and management team were thanked for their contribution and the new committee would like to thank Danny O'Sullivan and Dave Byrne for their contribution over the last two years. Frank Kane was elected unanimously as chairman for 2018 and everybody connected to the club would like to wish him and his new committee well for the year. 

Neasden have commenced training for the year and are training with a professional trainer at Tabard Rugby Club,Radlett (postcode WD7 7JN) under lights on Tuesday nights. All welcome. Neasden Gaels are recruiting for the year. Information is available on our Facebook page, Twitter and our website http://www.neasdengaels.com

The Annual Club trip departs this week, with New York the destination. A combination of fresh-faced youngsters and grizzled veterans hope to take on Longford GFC, in amongst other cultural pursuits. We wish them a safe trip. 

Neasden Gaels would like to wish everyone connected to the club, past or present, a Happy St Patrick's Day.

Nótaí Gaeil Neasden CLG Londáin

Ghlac CGB Gaeil Neasden áit i dteach Uí Súileabháin (O'Sullivan's Bar),Radlett, cúpla seachtain ó shin, agus slua mór i láthair. Gabhadh buíochas amach leis an choiste agus leis an fhoireann bainistíochta atá ag dul as oifig agus ba mhaith leis an choiste nua ár mbuíochas a ghabháil le Dónal Ó Súileabháin agus le Daithí Ó Broin as ucht a gcuid oibre le linn na dhá bhliain atá imithe thart. Ceapadh Proinsias Ó Catháin ina chathaoirleach d'aon ghuth i mbliana agus guíonn gach duine ceangailte leis an chlub gach rath air agus ar a choiste nua. 

Beidh Gaeil Neasden ag traenáil le traenalaí gairmúil faoi na soilse oícheanta de Mháirt ag Club Rugbaí Tabard (Radlett cód poist- WD7 7JN) . Cuirfear fáilte roimh gach imreoir. Tá Neasden sa tóir ar imreoirí nua don bhliain. Eolas ar fáil ar ár leathnach Facebook, ar Twitter agus ag an suíomh www.neasdengaels.com 

Imíonn an turas blaintúil an tseachtain seo, Nua Eabhrac mar ceann scríbe air. Measc suimúil de sheanfhondúirí féasógacha agus d'óganaigh friseáilte ag súil aghaidh a thabhairt ar an pháirc imeartha ar Longford GFC atá i gceist, le roinnt imeachtaí  cultúrtha eile ag tarlú freisin, gn amhras. Go té siad slán.

Beannachtaí na Féile Phadraig le gach duine le nasc leis an chlub, anois nó sa aimsir atá caite.